هشدار

هشدار

سلام

برخی از سایت ها اقدام به: اعلام موجود بودن کرک نرم افزار می کنند!!

جهت اطمینان در خرید: ابتدا تست سپس پرداخت وجه به فروشنده!!

 

امیدوارم خریدارن به این امر توجه کنند که دچار مشکل و اتلاف وقت نشن!!