شرایط درخواست کرکینگ نرم افزار

شرایط درخواست کرکینگ نرم افزار

 

  • اعلام هزینه و زمان تحویل،یک روز بعد از بررسی فایل نرم افزار و بالای ۸۰۰ هزار تومان می‌باشد.
  • نرم‌افزار ایرانی، دانشجویی، ابزار هک و کرک اکانت و ارز، تبدیل به کد و صنف چاپ پذیرفته نمی‌شود.
  • کار تضمین شده و تست زمان دار، قبل پرداخت برای شما ارسال می‌شود.
  • پیش پرداخت: تضمین اعتبار سفارش شماست، الزامی نمی باشد.
  • اعتبار هزینه اعلام شده پروژه تنها چهار روز کاری می باشد.
  • قفل‌گذاری‌ بروی نرم افزار: بصورت نرم افزاری و دانگلی امکان پذیر است.
  • کار انحصاری،محرمانه و تجاری با پشتیبانی اختصاصی پذیرفته می‌شود.
  • در صورت پرداخت نهایی بعد از ارائه تست، هزینه بازگشت ندارد.
  • پشتیبانی نرم افزار به مدت یک ماه می باشد.
  • شرایط رفع مسئولیت قبل از سفارش خوانده شود.

 

تماس و سفارش