شرایط کرکینگ نرم افزار

شرایط کرکینگ نرم افزار

  • نرم افزار ساخت ایران پذیرفته نمی شود.
  • پروژه با عنوان دانشجویی پذیرفته نمی شود.
  • هزینه براساس سختی و قیمت خارجی نرم افزار محاسبه می شود.
  • اعلام هزینه و زمان تحویل یک روز بعد از ارسال نرم افزار می باشد.
  • تست زمان دار بروی سیستم شما، جهت تست کار ارسال می شود.
  • قفل گذاری مجدد: بصورت نرم افزاری یا سخت افزاری می باشد.
  • کار تضمین شده و شامل گارانتی بازگشت وجه می باشد.
  • هر پروژه ای بعد از کرکینگ بروی سایت قرار نمی گیرد.

 

توجه: محتوای این سایت کپی نمی باشد! سی کی کی شعبه دیگری ندارد!!