شرایط درخواست کرکینگ نرم افزار

شرایط درخواست کرکینگ نرم افزار

  • پروژه نرم‌افزار: ایرانی، دانشجویی، ابزار هک و کِرَکِر، ماینر ارز، exe به کد و پلاگین پذیرفته نمی‌شود.
  • اعلام هزینه و زمان: یک روز بعد از بررسی سورس نرم افزار و بالای ۵۰۰ هزار تومان می‌باشد.
  • کار تضمین شده و تست زمان دار، قبل پرداخت برای شما ارسال می شود.
  • پیش پرداخت: تضمین اعتبار سفارش شماست، الزامی نمی باشد.
  • قفل‌گذاری‌ بروی نرم افزار: بصورت نرم افزاری و دانگلی امکان پذیر است.
  • کار انحصاری،محرمانه و تجاری با پشتیبانی اختصاصی پذیرفته می شود.

 

تماس و سفارش