SUM3D MillBox

نرم افزار 2018 SUM3D MillBox SUM3dDental سام تری دی میل باکس دندانپزشکی

نرم افزار 2018 SUM3D MillBox SUM3dDental سام تری دی میل باکس دندانپزشکی

دانلود کرک نرم افزار SUM3D MillBox SUM3dDental نسخه کامل دندانپزشکی ساخت طراحی دندان MillBox جدید راه حل CAM دندانپزشکی است که برای خرد کردن هر گونه ماده ای طراحی شده است. مجهز به یک رابط کاربری ساده و هر دو نوآورانه و جذاب، ساده ساختن روند طراحی ابزارها است. با استفاده از عملیات MillBox آسان انجام، هیچ فرایند دستی و کاربران عملی است به عنوان یک نتیجه از آموزش کوتاه MillBox CAM پیشرفته، آسان برای ... »