کنترل سر و صدا

دانلود نرم افزار Odeon v14.3 Combined کنترل آکوستیک صدا

دانلود نرم افزار Odeon v14.3 Combined کنترل آکوستیک صدا

نسخه فول Odeon v14.3 Combined نرم افزار کنترل آکوستیک صدا محیط جهت دریافت نسخه رایگان به تلگرام پشتیبانی سایت پیام بدید!   فیلم اثبات نسخه فول 14 Combined اودئون ترکیبی شامل تمام ویژگی های موجود در تمامی نسخه های کوچک تر است و می تواند هر دو برای آکوستیک اتاق و کنترل سر و صدا استفاده می شود. اودئون ترکیبی بسیار شبیه به سالن اودئون با این تفاوت که تمام انواع منابع موجود در نسخه های صنعتی (نقطه... »