کرک برنامه

دانلود کرک نرم افزار mySCADA myBOX MyPro MyDesigner مای اسکادا

دانلود کرک نرم افزار mySCADA myBOX MyPro MyDesigner مای اسکادا

دانلود کرک نرم افزار mySCADA myBOX MyPro MyDesigner اسکادا mySCADA Technologies یک رهبر فنی در زمینه های تجسم و SCADA است. ما به طور مداوم به بهبود راه حل های سیستم ما با تاکید بر نیازهای مشتری، سهولت استفاده و سطح بالایی از قابلیت اطمینان. ما به مشارکت پایدار اعتقاد داریم که همکاری عالی و همکاری را به حداقل می رساند. mySCADA همچنین بخش جدایی ناپذیری از صنعت 4.0 و IoT است. عصر جدید اتوماسیون صنعتی... »