نرم افزار طراحی مهندسی

کرک نرم افزار LoopCAD 2017 طراحی و ترسیم نقشه گرمایش از کف

کرک نرم افزار LoopCAD 2017 طراحی و ترسیم نقشه گرمایش از کف

کرک نرم افزار LoopCAD 2017 طراحی و ترسیم نقشه گرمایش از کف  LoopCAD نرم افزار برتر برای ایجاد سریع از کیفیت حرفه ای نقاشی طرح مدار برای سیستم های گرمایش تابشی است. LoopCAD همه جدید 2016 ارائه می دهد ویژگی های پیشرفته طراحی از جمله حرارت یکپارچه و محاسبات بار سرمایشی، محاسبات هیدرونیک دقیق، طراحی ذوب برف، نمایش 3D CAD، و سازگاری با روش طراحی های نصب شده و مواد. و در حال حاضر نسخه MJ8 فراهم می کند J... »