ر آموزش و شبیه سازی رانندگی

نرم افزار آموزش و شبیه سازی رانندگی Go4drive موتور سیکلت ماشین

نرم افزار آموزش و شبیه سازی رانندگی Go4drive موتور سیکلت ماشین

دانلود کرک نرم افزار آموزش و شبیه سازی رانندگی Go4drive موتور سیکلت ماشین پایه یک دو با دستیار یادگیری، استراتژی پرسوجوی هوشمند مدرن (که به سرعت یادگیری شخصی شما سازگار است) و توابع یادگیری مختلف، مواد امتحان را در زمان رکورد آموخته اید. با کمک آمار، پیشرفت یادگیری شما همیشه در نظر شما باقی می ماند. همان رابط کاربری که بعدا در آزمون TÜV و DEKRA قرار گرفت: به طوری که شما می توانید در پاسخ به سوالات... »