درخواست کرک نرم افزار رایگان

دانلود نرم افزار نسخه کامل Plus 2D v10  Pro Metal,Glass,Wood

دانلود نرم افزار نسخه کامل Plus 2D v10 Pro Metal,Glass,Wood

نرم افزار برش PLUS 2D ورژن 9.65 10جهت کاهش ضایعات فلزی شیشه چوبی نرم افزار PLUS 2D تودرتو ایجاد طرح بندی های بهینه سازی شده برای کاهش ضایعات فرآیندهای برش 2 بعدی.برش شیشه، ورق فلزی طرح و ساخت، چوبی، پانل های ساختمان، فرش، PCB، اکریلیک و غیره PLUS 2D Nesting software generates optimized layouts to reduce scrap generated by 2 Dimensional cutting processes. It finds application in Glass cutting, Shee... »