درخواست ساخت کرک نرم افزار

کرک نرم افزار  IQBoard Maker Software v4.8 نسخه کامل

کرک نرم افزار IQBoard Maker Software v4.8 نسخه کامل

دانلود کرک نرم افزار IQBoard Maker Software v4.8   عنوان محصول حمایت از IQBoard نرم افزار، ساز IQBoard یک نوع از دروس چند رسانه ای ابزار آماده می کند. این ابزار دارای توابع قدرتمند و ارائه شده با مقدار زیادی از اشکال و ابزار طراحی مانند بادست باز ابزارهای طراحی، خطوط، نقطه به نقطه، توابع، نمودار دایره ای، نمودار نوار، جدول، پر، فرمول ویرایشگر، پاک کن، متن، ابزار برچسب، موضوع ابزار، نماد کتابخ... »