کرک قفل دانگل – کپی و شکستن قفل سخت افزاری نرم افزار

کرک قفل دانگل – کپی و شکستن قفل سخت افزاری نرم افزار

با سلام

دو روش برای کرک قفل سخت افزاری (دانگل) وجود دارد:

1- کرک نرم افزار و حذف دانگل از نرم افزار (unDongle)

2- شبیه سازی دانگل بصورت نرم افزاری (Emulator)

 

درخواست کرک قفل سخت افزاری

ابزار شناسایی قفل دانگل

 

برندهای دانگل:

ActiKey
Aladdin HASP 4 / HASP HL
Aladdin Hardlock
Aladdin Hasp SRM
DESKey DK2 DK3
Eleckey
Eutron SmartKey
Feitian Rockey 2
Feitian Rockey 4ND
GV-Series
Guardant
INROKey
KEYLOK 2
Marx CryptoBox
McAMOS SmartLock
MegaLock Korea
Microcosm Dinkey
Rainbow SentinelSuperPro
SENSELOCK Dongle
SG-Lock Dongle
Safenet Sentinel HL
SecuTech UNIKEY
SecureMetric SecureDongle X
Sentinel HASP SRM
Sentinel SuperPro / UltraPro
Softlok 2
Wibu Codemeter / CmStick
Wibu Wibu-Key / Wibu-Box

 

شکستن قفل نرم افزار

شکستن قفل سخت افزاری USB

کپی گرفتن از قفل سخت افزاری

کپی گرفتن از قفل دانگل

کپی قفل سخت افزاری USB

شکستن قفل دانگل

روش شکستن و کپی قفل سخت افرای

نحوه کپی برداری از قفل سخت افزاری دانگل

کرک قفل دانگل سخت افزاری – کپی و شکستن قفل دانگل