کرک قفل دانگل – سخت افزاری

کرک قفل دانگل – سخت افزاری

با سلام

دو روش برای کرک قفل سخت افزاری وجود دارد:

1- کرک نرم افزار و حذف دانگل از نرم افزار

2- شبیه سازی دانگل بصورت مجازی (ساخت امولاتور)

 

درخواست کرک قفل سخت افزاری