تماس

تماس

لطفاً از طریق فرم اقدام به درخواست کرکینگ کنید،تا از طریق ایمیل، پیامک، تلگرام درخواست شما را دریافت کنیم!

جهت سازماندهی بهتر در صورت امکان از طریق تلگرام با ما در ارتباط باشید، سریعاً رسیدگی می شود.

اطلاعات تماس

mail_yellowinfo@ckk.ir

0939-999-4547phone

021-55384885phone

تلگرام پشتیبانی

کانال تلگرام