تماس

تماس

لطفاً از طریق فرم اقدام به درخواست کرکینگ کنید،تا از طریق ایمیل، پیامک، تلگرام درخواست شما را دریافت کنیم!

جهت سازماندهی بهتر در صورت امکان از طریق تلگرام با ما در ارتباط باشید، سریعاً رسیدگی می شود.

اطلاعات تماس

mail_yellowinfo@ckk.ir

mail_yellow4547 999 0939

mail_yellow23 383 750 021

تلگرام پشتیبانی