غیر فعال شدن دکمه انتشار وردپرس بدلیل Revision AutoSave

غیر فعال شدن دکمه انتشار وردپرس بدلیل Revision AutoSave

جهت رفع مشکل غیرفعال شدن کلید انتشار پست در وردپرس بدلیل ذخیره خودکار رونوشت
شما می توانید زمان ذخیره خودکار و تعدادهای رونوشت های پست را کاهش یا کلا آن را غیر فعال کنید.

جهت غیرفعال کردن این کدها را در فایل functions.php قالب خود قرار دهید

remove_action('pre_post_update', 'wp_save_post_revision');
add_action( 'admin_enqueue_scripts', 'admin_dequeue_autosave_script' );
function admin_dequeue_autosave_script() {wp_dequeue_script('autosave');}

 

تنظیمات مربوط به تعداد رونوشت و زمان ذخیره خودکار در فایل wp-config.php قرار داده شود
define("WP_POST_REVISIONS",0); // 0 ronevesht
define("AUTOSAVE_INTERVAL",86400);// 1 roz

علی دیباگر هستم.در زمینه کرکینگ، وب و امنیت فعالیت میکنم.

دیدگاه بگذارید