نرم افزار scada inductive automation ignition اسکادا ایگنیشن اتوماسیون

نرم افزار scada inductive automation ignition اسکادا ایگنیشن اتوماسیون

کرک نرم افزار نرم افزار طراحی SCADA inductive automation ignition اسکادا طراحی مدیریت اتوماسیون.

 

نرم افزار scada inductive automation ignition اسکادا ایگنیشن اتوماسیون

Ignition ابزارهای کاربردی صنعتی برای ساختن هر چیزی از شبکه های SCADA و IIoT در سطح سازمانی و HMI های جداگانه است.

Ignition Foundation
Communicate with PLCs, log historical data, get alarm notifications, and build HMIs.

Ignition Pro
Level up your SCADA with powerful tools for data management and dynamic report creation.

Ignition Ultimate
Everything you’ll need for the ultimate SCADA system, including SMS, voice notification, and mobile.

 

جهت خرید تماس بگیرید

 

سایت سازنده نرم افزار

علی دیباگر هستم.در زمینه کرکینگ، وب و امنیت فعالیت میکنم.

دیدگاه بگذارید