قیمت هزینه کرکینگ نرم افزار

قیمت هزینه کرکینگ نرم افزار

 

کرک نرم افزار های زیر 100 دلار رایگان می باشد!

هزینه کرکینگ نرم افزار 300-750 هزار به مدت محدود!!

کرک های موجود در سایت اکثراً  رایگان و یا به قیمت نهایت 280 هزار تومان می باشند !

 

نحوه محاسبه هزینه کرکینگ نرم افزار:

براساس سختی و قیمت خارجی نرم افزار.

یک پنجم قیمت خارجی سازنده نرم افزار.

قیمت از یک میلیون تومان به بالا میباشد.

براساس نوع کار:

هزینه کرکینگ : حدود 2 تا 6 میلیون!

هزینه دانگل: حدود 4-10 میلیون!

هزینه کیجن: 6-30 میلیون!

هزینه آنپک:3-8 میلیون!

 

 

درخواست کرک نرم افزار سفارش کرک نرم افزار قیمت خارجی نرم افزار هزینه کرک نرم افزار

قیمت کرک نرم افزار دستمزد کرک نرم افزار هزینه کرکینگ نرم افزار قیمت کرک نرم افزار

بهترین قیمت کرک نرم افزار، بهترین نرخ کرک نرم افزار، لیست قیمت کرک نرم افزار

محاسبه هزینه کرک نرم افزار، کرک ارزان نرم افزار خارجی، ایرانی ممنوع

کرک قفل سخت افزاری دانگل usb خارجی تحریم شده

درخواست کرک اختصاصی و سفارشی کرک نرم افزار